otrdiena, 2023. gada 14. marts

Pašpārvaldes aktivitātes

 

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) Latvijas skolu pašpārvaldēm organizēja iniciatīvu izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”. Šīs iniciatīvas mērķis ir stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, atbalstot un sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu.

Arī Tumes pamatskolas 3 aktīvi skolēnu pašpārvaldes dalībnieki – Freija, Artuss un Adrians devās trīs dienu jauniešu-līderu un atbalsta personu klātienes mācībās Jelgavā, lai piedalītos dažādās aktivitātēs, padziļināti apgūtu tēmas par jauniešu pilsonisko līdzdalību, par dažādu jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām un to iesaisti projektā, piedalītos nodarbībās ar ekspertiem, novērtētu situāciju savā skolā, kā arī apmainītos ar idejām ar citu skolu pašpārvaldēm. Šajās dienās jaunieši papildināja savas prasmes projektu rakstīšanā un finanšu pratībā, mācījās, kā pilnveidot skolas iekšējo komunikāciju, izceļot pašpārvaldi kā kontaktu starp jauniešiem un izglītības iestādes vadību. Tika izstrādāts uzmetums iniciatīvu projektam skolas vides labiekārtošanai un pašpārvaldes saliedēšanai.


Anita Kokaine

direktores vietniece, skolēnu pašpārvaldes konsultante

A.Kokaines foto

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!