piektdiena, 2020. gada 31. janvāris

Muzeja stunda Tukuma mākslas muzejā 30.01.2020.


A.Zaķes foto

Pirms nodarbības skolēni izzināja mākslas darbu žanrus: ainava, portrets, sadzīves žanrs, marīna, klusā daba un mācījās tos atpazīt gleznu fotogrāfijās (vizuālās mākslas stundā). Klases stundā tika atkārtotas iepriekš apgūtās uzvedības normas, apmeklējot muzeju, izstādi.

Mākslas muzeja vadītājas iepazīstināja ar mākslas darbu izstādi “Katram savs stāsts”. Tikaaktualizētas skolēnu zināšanas par mākslas darbu žanriem, gleznošanas tehniku. Skolēni mācījās analizēt mākslas darbu, pievēršot uzmanību konkrētiem kritērijiem. Praktiskajā daļā skolēni piedalījās aktivitātēs, piemēram, pēc žanra apraksta atrod atbilstošo darbu, grupās izvēlās darbu, kuru analizē. 

Pēc nodarbības tika apkopotas iegūtās zināšanas un prasmes, izvērtēta jauniegūtā pieredze gan mutiski, gan rakstiski, aizpildot anketu: Man patika…., Man vislabāk izdevās…, Šodien no jauna uzzināju….  Iegūtās zināšanas skolēni varēs pielietot apmeklējot muzejus, izstādes, gleznojot savus darbus, piedaloties konkursā “ Dari, radi”. Pēc pasākuma, vizuālās mākslas stundā, skolēni veica darbu “ Kopē gleznu!”: izvēlējās gleznu fotogrāfiju, žanru, pētīja to, analizēja un centās gleznot līdzīgi, prezentēja to, iepazīstinot ar savu darbu klasesbiedrus, veidoja klasē darbu izstādi. 

skolotāja Anda ZaķeNav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!