piektdiena, 2019. gada 22. februāris

Projekts "Pirmās palīdzības sniegšana" 12.02.2019.

PROJEKTS “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”
8.3.2.2/16/I/001
Projekta  "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros 12.02.2019. sadarbībā ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība" (LSA)  9. klases skolēniem notika nodarbības „Pirmās palīdzības sniegšanā”.
Nodarbību sākumā skolēni tika iepazīstināti ar teorētiskām zināšanām. 9. klasē bioloģijā skolēni apgūst cilvēka anatomiju un mācās par 10 orgānu sistēmām. Katrs varēja izvērtēt savas zināšanas un likt lietā, praktiski darbojoties. Nodarbību otrajā daļā bija praktiska darbošanās, kur skolēni viens otru varēja likt stabilajā sānu guļā, pārbaudīt elpošanu, sirds darbību un uzlikt spiedošo pārsēju. Noslēguma nodarbība bija veltīta mākslīgai sirds masāžai, kuru katrs varēja izmēģināt uz maketa.  Mācoties uz maketu, var iegūt pieredzi, lai vajadzības gadījumā cilvēks nenobītos sniegt pirmo palīdzību, lai būtu pieredze un zināšanas nevilcinoties palīdzēt.
Liela loma ir precizitātei, ātrai reakcijai un drosmei. Nodarbībās laikā īpaša uzmanība tika pievērsta darba procesa precizitātei, pacietībai, rūpīgumam, neatlaidībai, sadarbībai, instrukciju izpildei, līdzjūtībai un sapratnei. Skolēniem bija iespēja apliecināt savu varēšanu, sadarbību un komunikāciju kas ir kompetenču izglītības pamati.

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!