piektdiena, 2018. gada 30. novembris

Iepazīstam mākslas jomas profesijas.Profesijas animācijā. 29.11.2018.

 Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  Tumes vidusskolas 2.-5. un 7. klases skolēni pasākumā “Iepazīstam mākslas jomas profesijas. Profesijas animācijā” 29.11.2018. 
sadarbībā ar biedrību "MULTENKULTEN":
1.daļā - lekcijā -iepazinās ar dažādām profesijām animācijā, guva priekšstatu par darbu, ko veic katras profesijas pārstāvis. Videostāstos interesanti bija iepazīt konkrētus profesiju pārstāvjus, vienlaicīgi sekojot filmas izveides procesam, kas skolēniem ļauj uztvert animācijas veidošanas kopskatu.
2.daļā- praktiskajā nodarbībā - skolēni redzēto izmēģināja paši, darbojoties stop motion un zīmētas animācijas tehnikās, praktiski izmēģinot, kā tas notiek, praksē apgūstot scenārija, kadrēšanas, tēlu, fonu, kustības un filmēšanas pamatus.Skolēnu veidotie animācijas darbi

Pedagogs karjeras konsultants Daiga Elpere

D.Elperes foto

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!