pirmdiena, 2018. gada 30. aprīlis

Izvēlies profesiju ar nākotni
Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  Tumes vidusskolas 6.-9.klašu skolēni pasākumā “Izvēlies profesiju ar nākotni ” 27.04.2018. sadarbībā ar Latvijas Zinātnes centru apvienību ZINOO interaktīvās un izglītojošās nodarbībās padziļināti iepazinās ar dažādām inženierzinātņu jomas profesijām.
      Dabaszinības, matemātika, fizika, ķīmija ir mācību priekšmeti, kuri daļai  skolēnu šķiet gana sarežģīti.   Savukārt ekonomikas ministrijas darba tirgus prognozes liecina, ka līdz 2022.gada Latvijā “var veidoties       iztrūkums pēc speciālistiem ar augstāko izglītību inženierzinātnēs, ražošanā un būvniecībā”. Tas nozīmē, ka   izvēloties studēt inženierzinātnes un uzcītīgi mācoties, nākotnē augstas kvalifikācijas inženierzinātņu un     augsto tehnoloģiju speciālistiem darbs un līdz ar to arī stabila karjera būs nodrošināta.
              Praktiskajās nodarbībās: “Misijā laiva” 6.klases skolēni iepazina fiziķa, analītiķa, mehāniķa un  transporta
       inženiera profesijas; “Zemestrīcē” – 7.klases skolēni iepazina arhitekta, būvinženiera, materiālzinātņu speciālistu
       profesijas; “Spagetti debesskrāpji” nodarbībā 8.klases skolēni guva priekšstatu par būvmehāniķa, konstruktora,
       materiālzinātņu speciālista profesijām, bet 9.klases skolēni iepazinās ar modernajām profesijām un nozarēm:
       robotikas speciālists, mehatronikas, adaptronikas un elektronikas speciālists nodarbībā “Robotika.” 
             Visi nodarbību vadītāji lielu uzmanību pievērsa tam, cik nozīmīgas ir jau skolas solā apgūtās zināšanas 
       un pozitīva attieksme pret eksaktajiem mācību priekšmetiem. Piemēram, mūsdienās, ceļot jaunas ēkas, ceļus,
       tiltus, tiek rūpīgi analizētas to konstrukcijas, tā lai tās spētu izturēt dažādus laika apstākļus, ugunsgrēkus un dabas 
       katastrofas. Nodarbības laikā uzbūvēto konstrukciju izturība tika pārbaudīta, simulējot zemestrīces sākšanos.
       Tas vēlreiz apliecināja, ka noderīgas ir gan ģeogrāfijā, fizikā un     matemātikā gūtās zināšanas, gan 
       prasme saskatīt likumsakarības, gan būt “lietas kursā” par jaunākajām tehnoloģijām un materiāliem pasaulē.
             "Eksperimentu priekšnesumā” jeb demonstrējumos ar paskaidrojumiem arī tika iesaistīti skolēni. 
       Interaktīvajā priekšnesumā, izmantojot ūdeni, gaisu un uguni un pārliecinoties par zināmu vielu neparastām
       īpašībām, kā arī eksperimentos ar aukstajām gāzēm varēja secināt, ka bez fizikas un ķīmijas zināšanām neiztikt.
.      Tādējādi šajā nodarbībā varēja vairāk iepazīt profesijas, kas saistītas ar fiziku un ķīmiju.
D.Elpere
pedagogs karjeras konsultantsNav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!