pirmdiena, 2018. gada 30. aprīlis

Mācību priekšmetu olimpiādesApsveicam!

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu olimpiāžu rezultāti:
Mājturība un tehnoloģijas
Daniels Markuss Kārkliņš (8. kl.) – 1. vieta
Arnolds Mikuličs (8. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājam  Oskaram Laugalim

Sociālās zinības
Betija Benjamiņa (8. kl.) – 1. vieta
Daniels Markuss Kārkliņš (8. kl.) – 1. vieta
Daiga Kroņkalne (8. kl.) – 1. vieta
Paldies skolotājai  Anitai Kokainei

Informātika
Līva Rulle (7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājam Oskaram Laugalim

Bioloģija
Betija Benjamiņa (8. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmenei

Angļu valodas konkurss
Nora Nameda Vasermane (5. kl.) – dalībniece
Krista Burmasa (6. kl.) – dalībniece
Annija Zaļā (6. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājām Dzintrai Driķei un Aivai Leitānei

Angļu valoda
Sanija Lāce (7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Dzintrai Driķei
Kristaps Lakstiņš (8. kl.) – 5.vieta
Paldies skolotājai  Aivai Leitānei

Kombinētā 1.-2.kl.
Kristīne Birkmane (1. kl.) – 3. vieta
Paldies skolotājai  Danusijai Miltiņai
Ģirts Vītolnieks (2. kl.) – 5.vieta
Paldies skolotājai  Andai Zaķei

Matemātika
Evelīna Putāne (4. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai  Renātei Važai
Adrians Saveļjevs (3. b kl.) – dalībnieks
Bogdans Stiļva (3. a kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Laimai Bautrai

Latviešu valoda
Ance Ventlande (3. b kl.) – dalībniece
Adrians Saveļjevs (3. b kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Andai Zaķei
Evelīna Putāne (4. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Renātei Važai

Vizuālā māksla
Nora Nameda Vasermane (5. kl.) – dalībniece
Elīza Dūša (6. kl.) – dalībniece
Marta Paula Agapova (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Kintijai Kālei-Pūkainei

Ģeogrāfija
Jēkabs Murāns (9. kl.) – dalībnieks
Annija Mālkalne (7. kl.) – dalībniece
Una Birkmane (7. kl.) – dalībniece
Daiga Kroņkalne (8. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Ilzei Strautmanei

Matemātika
Una Birkmane (7. kl.) – 1. vieta
Valters Brizga (5. kl.) – dalībnieks
Adrija Pukate (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Ingai Kokinai

Evija Zvirbule (8. kl.) – 5.vieta
Daniels Markuss Kārkliņš (8. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Inesei Miķelsonei

Latviešu valoda un literatūra
Betija Benjamiņ(8. kl.) – 1. vieta
Paldies skolotājai  Līgai Lauziniecei

Vēsture
Ieva Bērzmārtiņ(9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Jolantai Ventlandei

Bioloģija
Ieva Bērzmārtiņ(9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmenei

Angļu valoda
Linards Lazdiņš (11. kl.) – dalībnieks
Sandijs Jānis Spruģis (11. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Aivai Leitānei

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!