ceturtdiena, 2015. gada 5. novembris

Paldies visiem, kas aktīvi iesaistījās Karjeras dienas 2015 Tukuma novadā aktivitātēs!

 Īpašais paldies 
par tikšanos un iepazīstināšanu ar savām profesijām:
          2.klasē- Terēzes vecmāmiņai,
          3.klasē – Alises un Adriana mammām .
Tukuma, Engures novada skolu 8.-9.klašu skolēnu Profesiju konkursa komandai 16.10. Tukuma 2.vidusskolā:

          Alisei Birkmanei - 8.a klase, 
          Kristeram Švarcam – 8.b klase, 
          Elzai Anastasijai Vasermanei - 9.klase,
          Endijai Krīgertei - 9.klase, 
          skolotājai Agnijai Antulei. 

       SUMINĀM VEIKSMĪGĀKOS: 
5 -6 gadīgo zīmējumu konkursā “Interesantākā profesija manā ģimenē”: 
    Gabriels Mikuļičs,
   Samanta Lasmane, 
   Guntars Pavlovičs, 
   Haralds Apinis, 
   Arta Zemture, 
   Kārlis Mackevičs,
   Evelīna Kraukle, 
   Gustavs Gorodovičs,
   Elīza Saliniece,
   Artis Saldaks. 
neklātienes konkursā par Tukuma, Engures, Jaunpils novada uzņēmumiem un profesijām tajos: 
5.-9.klašu grupā – MAREKS BRUNOVSKIS (5.klase)
10.-12.klašu grupā – LINDA MUCENIECE (10.klase) LINDA LAZDIŅA                          (12.klase),VIKA VIKTORIJA JERMAKOVA (12.klase)

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!