otrdiena, 2024. gada 9. janvāris

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”

 


Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) Latvijas skolu pašpārvaldēm organizēja iniciatīvu izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”. Šīs iniciatīvas mērķis ir stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, atbalstot un sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu. 

Arī Tumes pamatskolas pašpārvaldes jaunieši piedalījās šī projekta īstenošanā. Bija ieplānotas 7 aktivitātes:

1.  Skolas kopienas (skolēni, pedagogi, vecāki) saliedēšanās pasākums - skolas apkārtnes labiekārtošana/sakopšana.

2.      Prāta vētra / konkurss “Piederība manai skolai” - T kreklu dizaina izstrāde.

3.      Divu dienu nometne kempingā "Melnsils”.

4.      Skolēnu anketēšana ar mērķi apzināt skolēnu vēlmes un vajadzības.

5.      Erudīcijas konkurss 1.-5. klašu skolēniem “Ko tu zini par Latviju?

6.      Biedrības “Papardes zieds” aktivitātes  par vielu atkarībām 7.-9. klašu skolēniem.

7.  Saliedēšanas pasākums ar Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas pašpārvaldes skolēniem.

Projekta īstenošanas rezultātā  tika sasniegti projekta mērķi un ieplānotās aktivitātes. Tās tika realizētas 2023./2024.m.g. 1.semestrī. Pilnveidots skolēnu pašpārvaldes darbs. Tās dalībnieki mācījās darboties kā viena komanda, apzināt atbildību par uzticētajiem pienākumiem, stiprinot  skolas pašpārvaldes attīstību un sekmējot  aktīvu pilsonisko līdzdalību. Skolēni atzīst, ka projekta laikā ir attīstījuši dažādas prasmes - kā plānot kopīgas aktivitātes, veiksmīgi un efektīvi sadalīt pienākumus, veidot draudzīgas un cieņpilnas attiecības, pilnveidot komunikācijas prasmes, uzņemties iniciatīvu, veicināt sadarbību ar skolēniem un skolotājiem.

18.decembrī notika projekta noslēguma pasākums kopā ar Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas pašpārvaldes skolēniem un dalībniekiem no Tukuma Valsts Raiņa ģimnāzijas. Skolēni kopīgi bija izveidojuši  lugu “Zelta zivtiņa”.  Pēc tam pēcpusdiena pagāja baudot kliņģerus un picas, dažādās saliedēšanās aktivitātēs, sarunās par katras skolas pašpārvaldes labo pieredzi un demonstrēja savas prasmes “Talantu šovā”. Skolēni savstarpēji sadraudzējas, un jau tiek plānoti nākošie kopīgie pasākumi.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts     programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta koordinatore K.Kokaine
D.Elperes, A.Kokaines foto

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!