svētdiena, 2023. gada 12. februāris

Sveiciens Tumes pamatskolas topošajiem pirmklasniekiem, video 12.02.2023.

 


TUMES PAMATSKOLĀ NO 1.MARTA TIEK UZSĀKTA SKOLĒNU UZŅEMŠANA 1. KLASĒ 2023./2024. MĀCĪBU GADAM 

Vispārējās pamatizglītības programmā: 21011111
Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem: 21015611 
Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem: 21015711
 
 Skola papildus piedāvā: 
• Pagarināto dienas grupu 
• Dziedāt 1.- 4.klašu vokālajā ansamblī
• Novadpētniecības pulciņu
• Zīmēšanas/gleznošanas pulciņu 
• Sporta pulciņu 
• Datorikas pulciņu 
• Netradicionālo rokdarbu pulciņu 
• Darbošanos Tumes 632. mazpulka aktivitātēs 
• Atbalsta personāla (logopēda, sociālā pedagoga, psihologa) palīdzību. 
• Dabas vides estētikas nodarbības

Vecākiem / likumiskajam pārstāvim, lai pieteiktu skolēnus mācībām Tumes pamatskolā

Iesniedzot iesniegumu personīgi, uzrāda: 
✓ Personu apliecinošu dokumentu 
✓ Bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu 
✓ Aizbildnību apliecinoša dokumenta kopiju. 

 Iesniedzot iesniegumu elektroniski, uz elektroniskā pasta adresi tumesskola@tukums.lv nosūta iesniegumu (veidlapu skatīt šeit), parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, aizbildnim pievienojot aizbildnību apliecinošu dokumenta kopiju. Iesniedzot dokumentus elektroniski, bērna likumiskais pārstāvis līdz mācību gada pirmajai dienai uzrāda elektroniski iesniegto dokumentu oriģinālus. 
Iesniegumus pieņem (iepriekš vienojoties) skolas kancelejā no plkst. 8:00 – 16:00 
Tālrunis informācijai: 29184551 

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!