otrdiena, 2019. gada 23. aprīlis

Mācību priekšmetu olimpiādesApsveicam!


Tukuma, Engures, Jaunpils novadu un valsts olimpiāžu rezultāti:

Latviešu valodas 8.-9.klašu valsts 45. olimpiāde
Līva Rulle (8. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Līgai Lauziniecei

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm
Madara Petkeviča (5. kl.) – dalībniece
Megija Liepiņa (7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Līgai Saleniecei

Mājturība un tehnoloģijas zēniem
Eduards Gorodovičs (7. kl.) – 4. vieta
Paldies skolotājam  Oskaram Laugalim

Sociālās zinības
Līva Rulle (8. kl.) – dalībniece
Marita Matisone (8. kl.) – dalībniece
Eduards Bogdanovs (8. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Anitai Kokainei

Sociālo zinību konkurss
Dārta Gunta Lēruma (6. kl.) – dalībniece
Nora Nameda Vasermane (6. kl.) – dalībniece
Valters Brizga (6. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Ingunai Jansonei

Informātika
Krista Lūcija Laugale (7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājam Oskaram Laugalim

1.kl. kombinētā
Gastons Hauka (1. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Renātei Važai

Latviešu valoda
Rūta Druka (2. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Danusijai Miltiņai

Ģirts Vītolnieks (3. kl.) – dalībnieks
Adrians Saveļjevs (4. b kl.) – 5. vieta
Ance Ventlande (4. b kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Andai Zaķei

Ģeogrāfija
Aleksa Laura Kļaviņa (7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Ilzei Strautmanei

Angļu valoda
Evelīna Lindermane (5. kl.) – 5. vieta
Nora Nameda Vasermane (6. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Dzintrai Driķei

Angļu valoda
Krista Burmasa (7. kl.) – dalībniece
Daniela Liepiņ(7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Ingunai Rozenbergai

Matemātika
Ģirts Vītolnieks (3. kl.) – 4. vieta
Paldies skolotājai  Andai Zaķei

Krišjānis Pugačovs (2. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Danusijai Miltiņai

Adrians Saveļjevs (4. b kl.) – dalībnieks
Artuss Salenieks (4. b kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Laimai Bautrai

Vizuālā māksla
Ksenija Gavrina (1. kl.) – 5. vieta
Paldies skolotājai  Renātei Važai

Gustavs Gorodovičs (2. kl.) – dalībnieks
Freija Pugačova  (4. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Danusijai Miltiņai

Terēze Ādiņa  (5. kl.) – dalībniece
Daniela Liepiņa  (7. kl.) – dalībniece
Anete Sprūģe (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Kintijai Kālei-Pūkainei

Matemātika
Evelīna Putāne (5. kl.) – dalībniece
Valters Brizga (6. kl.) – dalībnieks
Evija Zvirbule (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Inesei Miķelsonei

 Latviešu valoda un literatūra
Līva Rulle (8. kl.) – 1. vieta
Paldies skolotājai  Līgai Lauziniecei

Vēsture
Daiga Kroņkalne (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Jolantai Ventlandei

Bioloģija
Betija Benjamiņ(9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Gitai VīnakmeneiNav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!