piektdiena, 2018. gada 2. marts

"Savu nākotni veido pats" 27.02.2018.


Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  Tumes vidusskolas 7.-12.klašu skolēni pasākumā “Savu nākotni veido pats” 27.02.2018. sadarbībā ar karjeras konsultanti, Vidzemes augstskolas docenti Agitu Šmitiņu sarunās un interaktīvās spēlēs apzināja savas stiprās puses, darba tirgus vajadzības, lai veiksmīgāk plānotu savu karjeras izvēli un pieņemtu lēmumus izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Izmantojot metodisko līdzekli "Padod tālāk" ar 3 īpaša dizaina metamajiem kauliņiem: Gribu-varu; Karjera; Mana pasaule, skolēni mācījās formulēt gan to, kādas ir vēlmes, kādas ir stiprās puses - tātad, ko es varu, gan to, kā sasniegt izvirzīto mērķi, kādi soļi veicami skolas laikā. Lielākā daļa 11., 12.klases skolēnu atzina, ka tālākizglītības mērķis ir skaidrs, tomēr aktuāla ir izvēlēto programmu speciālistu pieprasījuma, darba tirgus iespēju izpēte  tuvākajā laikā.
Izmantojot metaforiski asociatīvo spēli "Tava pasaule" skolēni tika rosināti ieraudzīt sevī prasmes, talantus, iespējas, kurām līdz šim nebija pievērsuši uzmanību, jo nešķiet nozīmīgas saistībā ar apzinātajām karjeras izvēlēm.Īpaši noderīga šī spēle bija skolēniem, kuriem ir šaubas, neziņa par saviem nākotnes nodomiem, kā arī tiem, kam grūtības izvēlēties atbilstošāko starp vairākām, pašam interesējošām izvēlēm.
Profesiju iepazīšanas spēle "Tava profesija" ļoti noderīga bija 7.-8.klašu skolēniem, iepazīstot profesijas. Ir jāturpina iepazīties ar to, ko dara katrā profesijā, kādi ir šajā profesijā strādājošo pienākumi un pieprasījums darba tirgū. Tādi secinājumi radās pēc sarunām "Noskaidro, kāda ir mana profesija!" savstarpējos dialogos. Pēc  spēles skolēni atzina, ka svarīgas ir arī komunikācijas prasmes: precīzi formulēt jautājumus, pateikt būtiskākās lietas, būt pacietīgam un izprotošam sarunas biedram.
Jo vairāk tu proti, piemēram, spēlēt mūzikas instrumentu, vadīt pasākumus, cept garšīgas kūkas, sadarboties ar dažāda vecuma cilvēkiem, jo lielākas iespējas izvēlēties savu nākotnes nodarbošanos.Varbūt par profesiju pārtop tavs šodienas hobijs? Uz tādām pārdomām rosināja aktivitātes spēlē "Tava izvēle". 
Šodien apgūtais mācību priekšmetos, savu talantu, stipro pušu apzināšana un attīstīšana ārpusstundu aktivitātēs skolā un ārpus skolas ir svarīgs nosacījums, 
lai varētu izvēlēties sev piemērotāko nodarbošanos un pieņemt veiksmīgus lēmumus izvirzīto mērķu sasniegšanā - 
tā varētu formulēt šīs karjeras atbalsta nodarbības "Savu nākotni veido pats" lielāko mācību.
Pedagogs karjeras konsultants D.Elpere


Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!