pirmdiena, 2016. gada 8. februāris

Mācību priekšmetu olimpiādes

Apsveicam!

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu, reģiona  un valsts olimpiāžu rezultāti:

Argumentācijas prasmju konkurss
Vikija Peipāne (7. kl.) – 3. vieta
Ieva Bērzmārtiņa (7. kl.) - dalībniece
Adrija Pukate (7. kl.) - dalībniece
Jēkabs Murāns (7. kl.) - dalībnieks
Paldies skolotājai Daigai Elperei!

Angļu valodas konkurss
Betija Benjamiņa (6. kl.) - dalībniece
Sandra Kadiķe (6. kl.) - dalībniece
Daiga Kroņkalne (6. kl.) - dalībniece
Paldies skolotājai Dzintrai Driķei!

Fizika
Alise Birkmane (8. a kl.) – dalībniece
Krišs Aleksandrs Vasermans (8. a kl.) – dalībnieks
Aiva Līdaka (9. kl.) - dalībniece
Elza Anastasija Vasermane (9.kl.) - dalībniece
Komandai - 5. vieta
Paldies skolotājam Aivaram Jurševskim!

Mājturība un tehnoloģijas:
Alise Birkmane (8. a kl.) – dalībniece
Alise Birkmane (8. a kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Agnijai Antulei!
Gundars Ādminis (8. b kl.) – 4. vieta
Roberts Roķis (8. a kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājam Oskaram Laugalim!

Sociālās zinības:
Alise Birkmane (8. a kl.) – 3. vieta
Lelde Laugale (8. a kl.) – 3. vieta
Kitija Pone (8. a kl.) – 3. vieta
Paldies skolotājai Anitai Kokainei!

Informātika:
Alise Bitere (7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājam Oskaram Laugalim!

Sākumskolas pētnieciskie darbi

ERenards Ūdris (4.kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Andai Zaķei!


Zemgales reģiona angļu valodas olimpiāde
Lauris Kviesis (11.kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai Aivai Leitānei!

Bioloģija:
Lelde Laugale (8. a kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai Gitai Vīnakmenei!


Ģeogrāfija:
Jēkabs Murāns (7. kl.) – dalībnieks
Alise Birkmane (8. a kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Ilzei Strautmanei!


21.krievu  valodas (svešvalodas) valsts olimpiāde
Vika Viktorija Jermakova (12. kl.)– dalībniece
Paldies skolotājai Elitai Kaminskai!


Kombinētā 1. klašu olimpiāde
Ance Ventlande (1.kl.) – dalībniece
Dinija Laura Liepiņa (1.kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Solveigai Imbovicai!


Kombinētā 2. klašu olimpiāde
Evelīna Putāne (2.kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Renātei Važai!


Zemgales reģiona SZPD konference
Madara Brandava  (11.kl.) – 2.vieta
Santa Pone (11.kl.) – 2.vieta
Paldies skolotājai Daigai Elperei!

Matemātika
Valters Brizga (3.kl.) – dalībnieks
Renards Ūdris (4.kl.) – dalībnieks
Latviešu valoda
Nora Nameda Vasermane (3.kl.) – dalībniece
Elīza Dūša (4.kl.) – dalībniece
Paldies skolotājām Danusijai Miltiņai un Andai Zaķei!

42. latviešu valodas un literatūras valsts olimpiāde
Maija Laugale (12. kl.)– dalībniece
Paldies skolotājai Līgai Lauziniecei!

2. filozofijas valsts olimpiāde
Kate Annija Auziņa (11. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai Daigai Elperei


Glītrakstīšanas konkurss
Annija Pētersone (1. kl.) - dalībniece
Zane Āboliņa (1. kl.) - dalībniece
Kristiāns Lormanis (2. kl.) – 5. vieta
Nora Nameda Vasermane (3. kl.) - dalībniece
Alise Andersone (4. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājām Andai Zaķei, Solveigai Imbovicai, Renātei Važai, Danusijai Miltiņai!

Ķīmija
Aiva Līdaka (9. kl.) – 3. vieta
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmenei!

SZPD
Madara Brandava un Santa Pone (11. kl.) – 1. vieta
Paldies skolotājai Daigai Elperei!

Samanta Houpa Ļaskovska (11. kl.) – atziniba
Paldies skolotājai Ilzei Strautmanei!

Zemgales reģiona mūzikas olimpiāde
Katrīna Stikute (9.kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Sanitai Apinei!

Angļu valoda
Anete Līva Vasermane (12.kl.) – 4.vieta
Lauris Kviesis (12. kl.) – dalībnieks
Maija Laugale (12.kl.) – dalībniece
Linards Lazdiņš (9. kl.) – dalībnieks
Sandijs Jānis Spruģis (9. kl.) – dalībnieks
Lelde Laugale (8. a kl.) – dalībniece
Krišs Aleksandrs Vasermans (8. a kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai Aivai Leitānei!

Matemātika
Sandra Kadiķe (6.kl.) – 1.vieta
Paldies skolotājai Inesei Miķelsonei!

Una Birkmane (5.kl.) – 6.vieta
Adrija Pukate (7. kl.) – dalībniece
Lelde Laugale (8. a kl.) – dalībniece
Alise Birkmane (8. a kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Ingai Kokinai!

Mūzika
Katrīna Stikute (9.kl.) – 2.vieta
Endija Krīgerte (9.kl.) – 4.vieta
Paldies skolotājai Sanitai Apinei!

Fizika
Linda Muceniece (10.kl.) – 4.vieta
Maija Laugale (12.kl.) – 5.vieta
Maksims Bogdanovs (11. kl.) – dalībnieks
Aiva Līdaka (9. kl.) - dalībniece
Elza Anastasija Vasermane (9.kl.) - dalībniece
Paldies skolotājam Aivaram Jurševskim!

Latviešu valoda un literatūra: 
Annija Ūdre (9.kl.) – 5.vieta
Paldies skolotājai Diānai Auziņai

Alise Birkmane (8. a kl.) – dalībniece
Lelde Laugale (8. a kl.) - dalībniece
Paldies skolotājai Līgai Lauziniecei!

Filozofija:
Kate Annija Auziņa (11.kl.) – 3.vieta
Linda Lazdiņa (12.kl.) - dalībniece
Paldies skolotājai Daigai Elperei!  
  
Krievu valoda:
Vika Viktorija Jermakova (12.kl.) – 1. vieta
Paldies skolotājai Elitai Kaminskai!

Latviešu valoda un literatūra:
Maija Laugale (12.kl.) – 2.vieta
Paldies skolotājai Līgai Lauziniecei!  
  
Vēsture: 
Elzai Anastasijai Vasermanei - dalībniece
Paldies skolotājai Jolantai Ventlandei!

Bioloģija:
Maija Laugale (12. kl.) – 1. vieta
Aiva Līdaka (9. kl.) – 3. vieta
Linda Muceniece (10. kl) – 5. vieta
Santa Pone (11. kl) – 6. vieta
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmenei!

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!