Tumes vidusskolas logo

Tumes pamatskolas logotips ir uzraksts ar lielajiem burtiem TUMES PAMATSKOLA, kas izpildīts fontā Arial, treknrakstā, uz balta fona. Uzraksts izpildīts viena satekpunkta perspektīvā virzienā uz labo pusi. Pirmā burta T augšdaļa ir veidota slīpi pagarinot, izveidojot jumta jeb pajumtes siluetu.
Logotipa primārā krāsa (uzrakstam) RGB 0/51/51, HSB 180/100/20, CMYK 100/2/0/80, WEB SAFE #003333

Logotipu drīkst izmantot arī uz cita fona Tumes pamatskolas mājas lapā publicētajos fotoattēlos kā ūdenszīmi.Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!