Mācību programmas

Skola īsteno 4 izglītības programmas: 

21011111 - Pamatizglītības programma 
21015611 - Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
21015711 - Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem
01011111 - Pirmsskolas izglītības programma