trešdiena, 2023. gada 4. oktobris

Pirmsskola

 

Miķeļu nedēļa Tumes pamatskolas pirmsskolas grupās


Pēdējo septembra nedēļu pirmsskolas grupiņu bērni pavadīja Miķeļdienas aktivitātēs ar mērķi iepazīstināt bērnus ar latviešu gadskārtu svētku svinēšanu. Visas nedēļas garumā bērni, atbilstoši savam vecumam, gan telpās, gan iestādes teritorijā pētīja dažādas rudens pazīmes. Viņi noskaidroja, kāpēc Miķeļus dēvē par ražas svētkiem. Noskaidroja, kādi darāmie darbi ir jādara tieši Miķeļos.  Bērni iepazina no mājām atnesto rudens ražu, pētīja, degustēja, klasificēja. Mācījās izdomāt un minēt aprakstošās mīklas. Miķeļdienas pasākumam arī inscenēja pasaku ludziņu "Zem sēnītes", mācījās latviešu tautas rotaļas un dziesmas par rudeni.

Svētku nedēļas ietvaros  bērnudārza teritorijā tapa 5-6 gadīgo bērnu grupas kopdarbs ''Rudens Mandalas", ar kurām startēsim arī bērnu žurnāla "Pūcīte"-"Pūcītes olimpiādē". Paldies bērnu vecākiem, par materiālu sagādi mandalu gatavošanai.

                                                                                                                                                                      Pirmsskolas skolotāja Guna Dudko

I.Strazdiņas, G.Dudko, A.Bērzmžrtiņas foto

 


pirmdiena, 2023. gada 2. oktobris


Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) Latvijas skolu pašpārvaldēm organizēja iniciatīvu izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”. Šīs iniciatīvas mērķis ir stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, atbalstot un sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu.

Iniciatīvu projektu konkurss “Kontakts” norisinās vairākos posmos. Pirmajā posmā notika trīs dienu mācības, lai padziļināti apgūtu izvēlēto tēmu un piedalītos nodarbībās ar ekspertiem, novērtētu situāciju savā izglītības iestādē, kā arī apmainītos ar idejām un izstrādātu projekta pieteikumu.

Arī Tumes pamatskolas 3 aktīvi skolēnu pašpārvaldes dalībnieki devās klātienes mācībās Jelgavā. Nākamais posms -  projekta izstrāde. Bijām gandarīti, saņemot ziņu, ka Tumes skolas iesniegtais projekts ir apstiprināts.

Trešais posms - projekta īstenošana no šī gada 15. augusta līdz 31. decembrim.

19. un 20. septembrī pienāca laiks realizēt projektā ieplānoto aktivitāti - divu dienu nometni kempingā "Melnsils” Tās  mērķis bija -  veicināt pašpārvaldes  dalībnieku saliedēšanu, mācīties sadarboties grupā, analizēt iepriekšējā mācību gadā paveikto un saplānot parlamenta darbības plānu jaunajam mācību gadam, aktīvi un dabai draudzīgi pavadīt brīvo laiku.

Plānotais izdevās. Lūk, dažas atziņas: “Labi pavadījām laiku kopā ar pārējiem gan plānojot darbu, gan izklaidējoties”, “Pavadot dienu kopā ar parlamenta biedriem vēl vairāk saliedējāmies un attīstījām komandas darba un komunikācijas spējas. Tas bija tā vērts!”, “Mans ieguvums bija labi pavadīts laiks ar draugiem,  ir izplānots darbiņš. Un, protams, bija pārgājiens gar jūru un pa mežu, supošana un citas sportiskās aktivitātes - bija vērts braukt!”, “Es ieguvu foršas atmiņas un redzēju, un piedalījos, parlamenta pasākumu plānošanā “, “Paldies par iespēju piedalīties projektā!”

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Jauniešus atbalstīja un viņu domas apkopoja Anita Kokaine

A.Kokaines, L.Salenieces, M.Pavlovičas, A.Saveļjeva, A Salenieka foto

svētdiena, 2023. gada 1. oktobris

Miķeļdienas tirdziņš 29. 09.2023. Foto.

Fotoalbums
Miķeļdienas tirdziņš šogad notika jaunajā brīvdabas (āra) klasē, kuru iekārtoja mūsu mazpulcēni, nosaucot to par Dabas sētu. 

Lai šī vieta gūst vēl daudz un dažādu pielietojumu!

pirmdiena, 2023. gada 25. septembris

10 profesijas, kas būs pieprasītas pēc 10 gadiem

Balstoties uz globālajām tendencēm,
Pasaules ekonomikas foruma eksperti 2022.gadā izveidojuši
specialitāšu sarakstu, pēc kuriem varētu būt vislielākais pieprasījums 2030.gadā
lasi šeit:
https://www.tvnet.lv/7456553/10-profesijas-kas-bus-pieprasitakas-2030-gada

Pedagogs karjeras konsultants Daiga Elpere


Karjeras nedēļa 2023

 Karjeras nedēļā 2023 aicinās jauniešus iepazīt un pilnveidot dažādas prasmes

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas ar karjeras izglītību saistītas tēmas, piemēram, darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē.

Karjeras nedēļas tematika šajā gadā ir saistīta ar Eiropas Prasmju gadu, un Latvijā to koordinē VIAA.

Pasākuma aktualitātēm var sekot līdzi VIAA tīmekļa vietnē sadaļā “Karjeras nedēļa”, Tavai karjerai Facebook un X jeb Twitter kontos, kā arī VIAA Facebook un X jeb Twitter lapās.

Pedagogs karjeras konsultants Daiga Elpere

"Izlūku gaitās" 21.09.2023. dodas 6.,7.klašu skolēni

                                                                Izlūku gaitās
interaktīvi izglītojošā veidā - piedzīvojumu spēlē 6. un 7.klašu skolēni guva ieskatu latviešu strēlnieku gaitās un cīņās Ķemeru purvos, īpaši izzinot latviešu strēlnieku - izlūku darbību.

Piedzīvojumu spēles laikā, skolēnu atgriezās 100 gadus senā pagātnē, kur pāri purvu klajumiem atblāzmoja kauju ugunis. Spēles noteikumi paredzēja tādus apstākļus, kādos dzīvoja un cīnījās strēlnieki. Tikai paši drosmīgākie un veiklākie spēja izkļūt no vācu gūsta...
Dalībnieki iepazinās ar latviešu strēlnieku bataljonu izveidi, politisko un ekonomisko situāciju bataljonu veidošanas brīdī. Visas spēles gaitā iegūtās prasmes tika pielietotas, dodoties izlūkgājienā, tai skaitā karšu zīmēšana, novērošana un sakaru nodibināšana, lēmumu pieņemšana un sadarbība to īstenošanā. 

Sirsnīgs paldies programmas vadītājam Mārim Ribickim!

skolotāja Daiga Elpere

Foto - I.Miķelsone, M.Bogdanovs

ceturtdiena, 2023. gada 14. septembris

MOT motivācijas programma 7.,8.klašu skolēniem


MOT ir iedvesmojoša motivācijas programma
 mūsdienīgiem Latvijas skolu jauniešiem.
MOT no norvēģu valodas nozīmē drosme.
Programma ir balstīta universālās cilvēciskās vērtībās, kas jauniešos stiprina:

Drosmi dzīvot jeb atļaušanos sapņot lielus sapņus un mērķtiecīgi strādāt to piepildīšanai. Mēs varam paveikt visu, kam mēs ticam.
Drosmi rūpēties par līdzcilvēkiem un palīdzēt tiem, kas jūtās vientuļi un atstumti.
Drosmi pateikt "nē" jeb atteikties no tām izvēlēm, kas kaitē pašiem vai apkārtējiem, lai pateiktu "jā" kaut kam lielākam un svarīgākm. 
Programmas mērķis: stipra jaunatne, kas izdara apzinātas izvēles un tic savām spējām.

Fotokolāžā epizodes no pirmās nodarbības "par drosmi"


MOT treneres Lienīte Āriņa un Daiga Elpere

 D.Elperes foto